Gå til indhold
Med skovlandbrug som korridorer, kan elefanter, som denne i Kibale National Park foråbentlig snart igen vandre mellem skoven i det vestlige uganda. Foto: Shutterstock
Med skovlandbrug som korridorer, kan elefanter, som denne i Kibale National Park foråbentlig snart igen vandre mellem skoven i det vestlige uganda. Foto: Shutterstock

Nyhed -

Vanilje hjælper elefantkorridorer i Uganda

Sammen med virksomheden Social Vanilla arbejder Verdens Skove på at genoprette skovkorridorer til elefanter og andre arter såsom primater i det vestlige Uganda. Indsatsen, som fremmer skovlandbrug med øget indtægt fra vanilje til de lokale, binder de fragmenterede skovområder og dermed bestande af elefanter og andre arter sammen.

Af Jonas Schmidt Hansen

Det meste af Uganda var tidligere dækket af dybe regnskove med et rigt dyreliv. I dag er Ugandas tilbageværende skove under pres fra en hastigt voksende befolkning, der rydder skovene for brænde, tømmer og ikke mindst for at omdanne arealerne til smålandbrug, da størstedelen af befolkningen lever af primitivt landbrug. Alene fra 1990 til 2015 er Ugandas skovareal svundet ind fra 4,9 millioner hektar til 1,8 million hektar. Derfor er Verdens Skove i samarbejde med blandt andet virksomheden Social Vanilla begyndt at regenerere og binde nogle af de resterende skovområder sammen igen.

“De sidste større, sammenhængende skovområder i den vestlige del af Uganda er blevet fragmenterede og endt som skovøer i et tæt befolket landskab. Derfor er Verdens Skove i samarbejde med Social Vanilla og med hjælp fra den lokale organisation JESE (Joint Effort to Save the Environment, red.) samt kooperativer i lokalsamfund, gået i gang at oprette skovlandbrug i strategiske områder,” siger Mette Vinqvist, rådgiver for Verdens Skove.

Målet med samarbejdet er at hjælpe landsbykooperativer med at dyrke vanilje mellem træer og planter som kaffe og kakao. Derfor trænes de lokale nu i at dyrke og forarbejde den værdifulde vanilje i skovlandbrug frem for traditionelle afgrøder på åbne, træløse marker.

“Vi skal have forbundet nogle af de fragmenterede skovområder, så selv store dyr som elefanterne kan vandre beskyttede og usete frem og tilbage mellem levestederne. Elefanter, som er projektets flagskibsart, giver opmærksomhed om projektet, men samtidig er der også en lang række arter, der både på kort og længere sigt får glæde af de skovdækkede korridorer. De giver eksempelvis mindre risiko for indavl og bedre mulighed for at dyrene kangemme sig for krybskytter,” fortæller Mette Vinqvist.

Amie N´Dong, der er medstifter af Social Vanilla er glad for samarbejdet.

“For os som forretning er det godt at have et samarbejde med Verdens Skove, som har bæredygtighed for øje og ikke alt muligt andet. Vi har tidligere især fokuseret på det sociale og ligestilling i vores handel, men med samarbejdet med Verdens Skove vi også kvalificeret fokus på naturen og miljømæssig bæredygtighed”, siger hun.

“Projektet sigter mod at gøre de lokale i stand til på egen hånd at dyrke skovlandbrug med vanilje og sikre dem fair og stabilt salgs link til markedet. Det kan både give de lokale en højere indtægt, og samtidig genoprette området,” tilføjer hun.

Netværket, som samarbejdet når ud til, tæller lige nu mere end 900 bønder. Af dem dyrker omkring 300 vanilje. Flere andre har dog tilkendegivet, at de gerne vil begynde på det, da de har set, hvad andre har fået ud af det gennem samarbejdet med Social Vanilla, Verdens Skove og JESE. Social Vanilla spiller en vigtig rolle i dette samarbejdet. Social vanilla sikrer nemlig, at lokale bønder gennem virksomheden når ud til et internationalt marked. Da Social Vanilla betaler dem en bedre pris end den mindstepris, de fleste mellemmænd betaler, sikres bønderne en større del af vaniljens reelle værdi.

Skovlandbruget, selv i dets tidligt stadie, giver muligheder for levesteder og migration for det lokale dyre- og fugleliv. Foto: Social Vanilla

Et væld af aber og dyr

Uganda er et af Afrikas mest biodiverse lande, og landet er hjem for omkring 20 primatarter. Kibale National Park, som er et af de skovområder, Social Vanilla og Verdens Skove er ved at skabe korridorer til, er den skov i Afrika, der er hjem for allerflest primater. Her bor 13 arter af primater, inklusiv en art af dværg galagoen (genus Paragalago), som lige er blevet fundet her.

Flere af de ældre bønder i kooperativerne fortæller desuden, at der tidligere var afrikanske skovelefanter (Loxodonta cyclotis), afrikanske vandbøfler (Syncerus caffer), vortesvin (Phacochoerus africanus), kæmpe skovsvin (Hylochoerus meinertzhageni), vandbukke (Kobus ellipsiprymnus) og flodheste (Hippopotamus amphibius) i området. Disse dyr ses nu kun sjældent, da de mest lever i de strengt beskyttede skove og naturområder. De lokale fortæller dog om, at de stadig ser chimpanser (Pan troglodytes Schwanfathi), bavianer (Papio anubis), grøn marekat (Chlorocebus pygerythrus) og sort-hvide colobusaber (Colobus guereza) i de skovkorridorer, der er under opbygning.

Ud over, at korridorerne, der er under opbygning, igen kan komme de nævnte arter til gavn, er de allerede blevet hjem for en række mindre dyr og fugle, som igen kan leve i området.

Kibale National Park har Afrikas højeste antal primatarter på et sted, og snart kan de bevæge sig mellem de ellers isolerede skovområder. Foto: Shutterstock

Vaniljen er blevet meget værd

Verdensmarkedets efterspørgsel på vanilje er stigende, og lige nu dyrkes der ikke nok vanilje til at dække markedsbehovet. Amie N´Dong fortæller, at fordi omkring 80 procent af vaniljen produceres på Madagaskar, er prisen også afhængig af høsten der.

“Når høsten på Madagaskar eksempelvis går dårlig, resulterer det i et markant underskud af vanilje på markedet og priserne på vaniljen kan blive lige så høje som på sølv. Når dette sker oplevere bønderne i Uganda problemer med tyveri af vaniljen direkte fra deres farme. Dette gør at de for at undgå tyveri, høster deres vanilje for tidligt. Når prisen er meget høj er der desuden nemt at afsætte vaniljen og desværre har det til tider gjort at fokus på kvaliteten af vaniljen er dalet” fortæller hun. Derfor er det vigtigt, forklarer hun, at produktionen af vanilje øges og stabiliseres, så priserne ikke svinger så meget, samt at vaniljen bearbejdes ordentligt, så den får en høj stabil kvalitet. Af samme årsag udbetaler Social Vanilla en bonus til bønder, der leverer en god kvalitet og forbliver i samarbejdet. Bønderne får desuden træning, så de bliver i stand til at dyrke og håndtere rettidig høst af vaniljen.

“Vaniljen er en orkidé, og da det er en slyngplante, der støtter sig til andre vækster, er den ideel til skovlandbrug. Mange lokale har før dyrket den, men de har først ryddet jorden og så plantet den sammen med bananpalmer. Det er ikke nødvendigt. Man kan sagtens plante dem mellem træer, som samtidig kan producere andre afgrøder. Her er det vigtigt, at vi informerer de lokale om, muligheden for at dyrke vanilje i et skovlandbrug og om, hvilke træer og andre planter, der er bedst at bruge,” fortæller hun.

Social Vanilla træner bønder med at dyrke, bearbejde og tørre vaniljen, så den får en høj kvalitet - på den måde får de lokale en højere indtægt, og de har større incitament til at dyrke i skovlandbrug. Foto: Social Vanilla.

Vidensdeling og uddannelse gavner skovene

Mette Vinqvist fra Verdens Skove fortæller, at det på sigt er meningen, at unge i området, skal uddannes og trænes, så de bliver specialister inden for forskellige dyrknings- og bearbejdningsmetoder som eksempelvis beskæring, fermentering og forarbejdning af vanilje, kaffe og kakao. På den måde kan unge og kvinder, som ikke nødvendigvis ejer land, også tjene penge ved at hjælpe bønderne med at få mere og bedre kvalitet ud af deres produktion. Samtidig får de også selv en grund til at bevare og fremme de lokale skovlandbrug.

Amie N´Dong tilføjer, at Social Vanilla har lært meget om miljømæssig bæredygtighed og skovlandbrug fra samarbejdet med Verdens Skove og JESE. Den viden vil Social Vanilla tage med videre til andre samarbejder med bønder. På den måde kan viden om skovlandbrug sprede sig, og hvis det gøres ordentlig, kan dyrknigsmetoderne blive mere diversificerede, skånsomme for naturen samt hjælpe de lokale arter og dermed øge økonomisk vækst og levestandarden for de lokale bønder

Du kan købe vanilje fra Social Vanilla og støtte vores arbejde med at bevare skovene og de dyr og arter, der lever i dem.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Jonas Schmidt Hansen

Pressekontakt Redaktør og presseansvarlig Medlemsblad, nyhedsbrev 2625 8208

Nanna Jochumsen

Pressekontakt Teamleder for kommunikation (+45) 3190 2770

Relateret materiale

Hvad vil du give videre?

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der kæmper for en verden med en rig skovnatur. Det gør vi i samarbejde med folk, der lever i og af skoven.

Sammen med vores partnere i Honduras, Nicaragua, Panama og Bolivia samt Etiopien og Uganda forsvarer vi regnskoven.
Vi hjælper virksomheder, stater og forbrugere med at tage ansvar ude og hjemme og sikrer derved en bæredygtig anvendelse af skovens ressourcer.

I Danmark kæmper vi for at stoppe tabet af skovenes biologiske mangfoldighed. Vi vil skabe et nyt dansk landskab med mere vild skov-natur, der er rigt på biologisk mangfoldighed.

Verdens Skove startede som regnskovsgruppen Nepenthes i 1982.

Verdens Skove
Vestergade 12, 3. sal
1456 København K
Danmark